Kategorier
Återhämtning Beteendevetenskap Hållbar Livsstil hälsa Hjärna Holism Holistisk Livsstil Personlig utveckling Psykisk hälsa Psykisk ohälsa psykologi Psykologisk rådgivning Rådgivning

Tips för återhämtning & livsbalans

Kämpar du med stress, utmattning eller någon form av psykisk ohälsa? Då är du inte ensam. Och det kan vara så att en både din kropp och ditt psyke – tankar, känslor och beteende skulle må bra att hitta en mer funktionell balans mellan aktivitet och vila, återhämtning. Har du tillräckligt med återhämtning i din vardag och ditt liv? Vad är återhämtning, och kanske viktigast är att ställa sig frågan; vad är återhämtning för just dig?!

Återhämtningsbegreppet

Begreppet återhämtning har ökat i användning inom vård och inom hälsoforskning, inte minst pga det globala samhälle vi lever i idag som innehåller ett överflöd av teknik, stimuli, prestationskrav och stress. Återhämtning som medicinsk term inom psykisk ohälsa ( engelskans “recovery“) kommer enligt Svenska psykiatriska föreningen från 1970-talets USA då självhjälpsrörelsen växte fram. Återhämtning beskrivs som ”en personlig, unik process, där man ändrar sina attityder, värderingar, mål, kompetenser och roller”.

Självhjälpsrörelsen har kopplingar till rörelsen för mänskliga rättigheter. Rörelsen tog in ett mer individuellt perspektiv i den psykiatriska vården genom att vården började intressera sig för människors livsomständigheter, egna önskemål, och sociala och kulturella behov. Man kunde hjälpa patienter med sin återhämtningsprocess och hopp genom att fokusera på livskvalitet och egna intressen och anpassning till livsomständigheter. Självhjälp blev en ny väg för att uppnå livskvalitet där man utgick mer från individens, patientens egen syn på livskvalitet för sig själv, utifrån individuella behov och intressen.

Det salutogena perspektivet

När man jobbar med förbättring och vård av psykisk ohälsa antingen som individ för sin egen hälsas skull eller i sitt arbete inom områden för psykisk ohälsa och rehabilitering av psykisk ohälsa är det viktigt att främja ”det salutogena perspektivet”. Med det salutogena perspektivet fokuserar man på det som är friskt – friskhetsfaktorer, det som fungerar i vardagen och tillvaron grundat i de behov man har, och det man mår bra av. Man Man arbetar aktivt med att hitta dessa faktorer och försöker samla kraft och energi från det för att sedan vidareutveckla och stärka fler områden i livet. Att jobba med friskhetsfaktorer är att hitta några saker i vardagen som är positiva och fungerar eller ett intresse, en aktivitet eller hobby som engagerar individen. Exempel på friskhetsfaktorer hos en individ är ett intresse för tex att läsa böcker, att yoga eller träna, natur, matlagning, att måla, att träffa vänner eller liknande. Det kan också vara att individen har en viss arbetsförmåga i sin sjukskrivning och att man försöker stärka den på olika sätt med anpassningar och stöd. Man kan likna det vid att man försöker hitta det ljusa i mörkret, lyfta upp det och utgå från och bygga på det i återhämtningsprocessen mot hälsa, i sin rehabilitering och när man planerar sina aktiviteter och sina dagar.

Målet kanske inte är att uppnå total återhämtning eller 100% perfekt hälsa men återhämtning i olika former är nödvändigt i allt läkande och i vardagen, och allt som förbättrar ett dåligt utgångsläge med nedsatt förmåga att hantera vardagen är bättre än inget.

Metoder och verktyg för återhämtning, läkande & hälsa:

Jag delar här ett urval av mina samlade tips för återhämtning.

 • Återhämtning – att åter hämta tillbaka, upp någonting som försvunnit eller försummats. I begreppet återhämtning ryms vila, förändring, läkande, att förvalta energiresurser.
 • Analys:
  Analysera o fundera över vägen till ohälsa, utmattning, sjukdom – fysisk eller psykisk. Vilka steg, faktorer som man själv kan påverka kan ha bidragit till ohälsan? Kan man ”backa”, ta annorlunda steg på den vägen, annorlunda, nya metoder för nya resultat? Göra de steg annorlunda för att uppnå hälsa istället, att inte uppnå samma resultat dvs ohälsa. Ta gärna hjälp av en nära vän eller anhörig du litar på och har förtroende för i analysen, eller skriv ner tankar och gör en mindmap på olika saker som bidrar till ohälsan.
 • Att försöka förändra och att acceptera det man inte kan förändra:
  Sinnesrobönen är hjälpsam i olika stunder i livet:

  “Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden“.

  Det är bra att fundera realistiskt över vilka saker man själv kan påverka och inte, och att stötta sig själv i att försöka jobba med såna saker man faktiskt kan påverka.
 • Vad är återhämtning för dig?
  Fundera över vad som ger dig energi. Fundera över vad som ger dig lugn och ro och återhämtning. Fundera också på dina behov, vad behöver du för att få en bra balans och energi i vardagen?
 • Balans – livsbalans, vardagsbalans:
  För att hitta hälsobalans är återhämtning efter aktiviteter nödvändigt. Att hitta struktur i vardagen som innehåller en hälsosam balans mellan aktivitet och vila och som är anpassad till individens egna behov, önskningar, förmåga, gränser/begränsningar.
 • Planering & mål:
  För att jobba för en bättre vardagsbalans kan det underlätta att göra en översikt över dina behov, mål och aktiviteter. Fundera över dina mål, önskemål och drömmar och skriv ner olika aktiviteter du vill och behöver genomföra för att uppnå dessa. Fundera över vad som är rimliga och realistiska mål för just dig. I planeringen – ha hela tiden fokus på att få en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.
  Det är ofta hjälpsamt och bidrar till att öka kontrollen över ditt liv att skriva listor på mål och delmål.
 • Nedbrytning och uppdelning av aktiviteter:
  Dela upp problem och uppgifter i flera mindre delar. Gör en uppgift i taget. Sätt realistiska mål och dela upp målen i flera mindre delmål. Om man har 10 saker att göra en dag som känns som ett oöverstigligt berg, välj ut 1 eller 2 saker av listan att göra, t.ex. städa 1 rum om hela lägenheten känns för mycket, öppna 1 brev bland de som samlats på hög, skicka 1 mail istället för 10, ha som mål att tex ringa 1 samtal per vecka till någon du tänkt på – tex socialt samtal eller arbetssamtal)
 • Återhämtningspauser:
  Se till att ta återhämtningspauser efter och mellan aktiviteter varje dag. I återhämtning räknas både kroppslig vila och hjärnvila.

Följ gärna Holistic Hearts blogg och facebooksida för fler tips, artiklar och råd inom holistisk livsstil och psykologi.
Och tipsa gärna en vän som kanske skulle uppskatta att läsa denna artikel!

Av Holistic Heart

Frilansskribent och beteendevetare med passion för holistisk livsstil, natur, djur, hållbarhet och psykologi! Och en liten bit av poesi.